Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango Mhe. Dkt. Saada Mkuya Salum akiwasilisha Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka 2022/2023